PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍNÁZEV SPOLEČNOSTI:

Kratmark
IČO: 10726195
zapsané na Živnostenském úřadě v městě Opavě

Bankovní spojení: AirBank 2195603010/3030

Společnost Kratmark  zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů /GDPR/ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů, především pak zákon 101/2000 Sb.


1. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

jméno a příjmení
fakturační adresa
dodací adresa
IČO, DIČ
e-mail
telefonní číslo

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

plnění smlouvy
komunikace mezi odběratelem a dodavatelem
fakturace v účetním systému správce

3. JAKÉ MÁTE PRÁVA?

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. xy těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

COOKIES

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost "Zapamatovat si mě", vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.


5. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Společnost www.kratmark.cz využíva také nástroje třetích stran. Stejně jako my, i tyto firmy mají pevně dané povinnosti, jak nakládat s osobními daty

Google analytics

Sklik